CENNIK

 

Kancelaria świadczy swoje usługi głównie w Łodzi oraz powiatach łódzkim wschodnim, zgierskim, pabianickim oraz brzezińskim. Dodatkowo w przypadku nieruchomości produkcyjnych, komercyjnych i handlowo-usługowych działamy na obszarze całego kraju.

Koszt sporządzenia wyceny oraz porad i konsultacji nie jest uzależniony od wartości nieruchomości.

Koszt sporządzenia wyceny zależy od następujących czynników:

  • charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
  • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego, niezbędnych do wykonania czynności koniecznych
    dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
  • terminu i warunków wykonania opracowania,
  • kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,
  • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki).


Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników.