CENNIK

Kancelaria świadczy swoje usługi głównie w Łodzi oraz powiatach łódzkim wschodnim, zgierskim, pabianickim oraz brzezińskim. Dodatkowo w przypadku nieruchomości produkcyjnych, komercyjnych i handlowo-usługowych działamy na obszarze całego kraju.

Koszt sporządzenia wyceny oraz porad i konsultacji nie jest uzależniony od wartości nieruchomości.

Koszt sporządzenia wyceny zależy od następujących czynników:

 • charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
 • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego, niezbędnych do wykonania czynności koniecznych
  dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
 • terminu i warunków wykonania opracowania,
 • kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,
 • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki).


Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników.

Mimo wszystko warto podać orientacyjne ceny:

 • mieszkania – od 500 zł
 • domu gotowego – od 900 zł
 • domu w budowie – od 1000 zł
 • działki niezabudowanej – od 600 zł
 • lokalu użytkowego – od 900 zł
 • innej nieruchomości komercyjnej – ustalane indywidualnie