OFERTA

Wycena nieruchomości

 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, grunty leśne),
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 • budynków (domy mieszkalne, budynki usługowe),
 • nieruchomości komercyjnych (przemysłowych, biurowych, magazynowych),
 • oraz wielu innych na zlecenie klientów.

Wycena praw majątkowych, ograniczonych praw rzeczowych oraz praw zobowiązaniowych 

 • spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu,
 • służebności,
 • prawo użytkowania i inne.

Doradztwo w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji inwestycyjnych lub sprzedażowych
w odniesieniu do nieruchomości

 • doradztwo w zakresie przepisów prawa dotyczących rynku nieruchomości, stanu prawnego nieruchomości oraz jej przeznaczenia,
 • doradztwo inwestycyjne – opinie i analizy dla potrzeb indywidualnego inwestora.

Home staging

 • profesjonalne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz wynajmu,
 • wskazujemy pozytywne oraz negatywne cechy nieruchomości wpływające na wartość,
 • wykonujemy wszystkie prace niezbędne do profesjonalnej ekspozycji nieruchomości na rynku (sprzątanie, drobne naprawy, przeorganizowanie przestrzeni, poprawa oświetlenia, profesjonalne fotografie do ogłoszeń itp.).

Analiza rynku nieruchomości

 • badanie poziomu cen i czynszów dla powierzchni komercyjnych,
 • badanie poziomu cen i czynszów dla powierzchni mieszkalnych,
 • badanie poziomu stawek dzierżawnych gruntów,
 • badanie trendów rynkowych.

Nasze opracowania sporządzane są między innymi dla celów

 • transakcji kupna-sprzedaży,
 • zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • celów księgowych,
 • celów podatkowych,
 • dla potrzeb prowadzonych negocjacji i innych.

Na życzenie Klienta przygotowujemy dokumentację w języku angielskim.

 


Skontaktuj się z nami

 

a.bazyly@gmail.com

Łódź, ul. Ks. Bpa W. Tymienieckiego 16AC m.12