OFERTA

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, grunty leśne),
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 • budynków (domy mieszkalne, budynki usługowe),
 • nieruchomości komercyjnych (przemysłowych, biurowych, magazynowych),
 • oraz wielu innych na zlecenie klientów.

WYCENA PRAW MAJĄTKOWYCH, OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH ORAZ PRAW ZOBOWIĄZANIOWYCH 

 • spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu,
 • służebności,
 • prawo użytkowania i inne.

DORADZTWO W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO PODJĘCIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH LUB SPRZEDAŻOWYCH W ODNIESIENIU DO NIERUCHOMOŚCI

 • doradztwo w zakresie przepisów prawa dotyczących rynku nieruchomości, stanu prawnego nieruchomości oraz jej przeznaczenia (min. badanie zapisów ksiąg wieczystych, analiza przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wiele innych),
 • doradztwo inwestycyjne – opinie i analizy dla potrzeb indywidualnego inwestora (min. analiza możliwych do uzyskania stawek czynszów najmu, analizy konkurencyjności i inne).

PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY/WYNAJMU (Home staging)

 • analiza i diagnoza jakie prace wpłyną na podniesienie zaproponowanej ceny nieruchomości. (wskazujemy pozytywne i negatywne cechy nieruchomości),
 • planujemy wykonanie drobnych ulepszeń bądź zmian wizualnych – w zależności od oczekiwań Klienta (min. sprzątanie, drobne naprawy, przeorganizowanie przestrzeni, poprawa oświetlenia),
 • wykonujemy wszystkie prace niezbędne do profesjonalnej ekspozycji nieruchomości na rynku (sprzątanie, drobne naprawy, przeorganizowanie przestrzeni, poprawa oświetlenia, profesjonalne fotografie do ogłoszeń itp.).
 • Przygotowujemy nieruchomość do profesjonalnej sesji zdjęciowej.
 • Fotograf wykona profesjonalne zdjęcia nieruchomości wraz z obróbką, w odpowiednim formacie na portale internetowe.

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

 • badanie poziomu cen i czynszów dla powierzchni komercyjnych,
 • badanie poziomu cen i czynszów dla powierzchni mieszkalnych,
 • badanie poziomu stawek dzierżawnych gruntów,
 • badanie trendów rynkowych.

NASZE OPRACOWANIA SPORZĄDZANE SĄ MIĘDZY INNYMI DLA CELÓW

 • transakcji kupna-sprzedaży,
 • zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • celów księgowych,
 • celów podatkowych,
 • dla potrzeb prowadzonych negocjacji i innych.

NA ŻYCZENIE KLIENTA PRZYGOTOWYJEMY DOKUMENTACJĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM


Skontaktuj się

+48 502 242 041

a.bazyly@gmail.com

Łódź, ul. Ks. Bpa W. Tymienieckiego 16AC m.12